Flere nye eksponater udstilles for første gang på Fyn2020

På Fyn2020 vil der blive vist flere spændende eksponater, som udstilles for første gang. Fra Ringe Frimærkeklub medlemmer vises bl.a. et nyt eksponat med titlen: Stemplerne fra Københavns Pakkepostkontor. Læs artiklen her under og se eksempler på forsendelser fra eksponatet.

Mit nye samleområde

Stemplerne fra Københavns Pakkepostkontor

I min søgen efter ombæringsstempler fra København er jeg ind imellem stødt på nogle Københavner-stempler, hvor der i stemplet på begge sider af datoen er et P. Hvad mon det betød og hvor blev de brugt? Det vakte min interesse, så jeg begyndte at søge information om disse stempler. Jeg fandt blandt andet noget i bogen Københavns poststempler af Jan Bendix. 

Stemplerne er fra Københavns Pakkepostkontor, som holdt til på Købmagergade Postgaard (Købmagergades Postkontor). Det var herfra at omdelingen af pakker i København skete. Stemplerne er af typen lapidar (LAP) og findes i flere forskellige udformninger. De tidligste typer er fra 1877.

Stemplerne findes med tal i både antikva og lapidar (type LAP Ia og Ib) , med K og uden K i bunden af stemplet (se foto) og lige og buet POST i bunden. Jeg har endnu ikke fundet nogle eksempler med POST i bunden af stemplet. I alt kendes der 9 forskellige typer hvor PP indgår i stemplet. Det kan være svært at tidsbestemme stemplerne, da ingen af dem er med årstal, så man må kiggen efter andre tegn, for at finde frem til årstallet. Man kan være heldig med en påtegning, som bekræfter årstal-

Følgebrev til pakke fra København til Aarhus. Eksempel på gummi-ringstempel til annullering af frimærkerne (uden nummer) og sidestemplet med LAP Ia med PP i stemplet den 16.6. Ankomststemplet Aarhus I den 16.6.

et, men ellers kan frimærket, den postale etiket og den postale blanket også være med til at fotælle noget om hvilket årstal det enkelte stempel er fra.

I begyndelsen blev stemplet brugt til sidestempling (de tidlige typer af stemplet) og frimærkerne blev annulleret med et gummistempel med to ringe (se foto med brev  modsat side). Gummistemplerne bliver formentlig inddraget i april 1884, sammen med nummerstemplerne og herefter annulleres frimærkerne med pakkepoststemplet med PP i stemplet. 

Adressebrev (postvæsenets formular) fra Kjøbenhavn Pakkepostkontor med PP i stemplet. Dateret den 21.11. og med påtegning 21/11 – 88. Sendt til Rudkjøbing og ankomststemplet den 21.11. 3 POST. Korrekt porto. Pakker op til 2 pund 16 øre.

Pakker skulle sendes med et følgebrev eller -kort. Den 1. oktober 1888 kom postvæsenets egne formularer og herefter var det ikke tilladt at bruge egne breve eller kort.

Da de første BRO-type-stempler blev indført i 1891 ophørte brugen af lapidar- stemplerne, herunder også dem fra pakkepostkontoret. Herefter brugte man også BRO-type-stempler fra Kjøbenhavn K ved Pakkepostkontoret. De tidlige BRO-typer, som blev brugt ved Pakkepostkontoret har ingen P i stemplet og de adskiller sig ikke fra de andre BRO-typer, som blev brugt ved Købmagergades Brevpostkontor. I alt kendes der lidt over 50 forskellige stempler fra Pakkepostkontoret, herunder  også enkelte andre LAP-typer. BRO-type-stemplerne kom også i flere udgaver, bl.a. også med P i stemplet. Jeg er således godt i gang med at udbygge samlingen.

Niels Buus, RFK