Reglement FYN2020

Udstillingens navn, tid og sted.

FYN2020 er en klub udstilling, som arrangeres af Ringe Frimærkeklub.

FYN2020 afholdes i Ringe søndag d. 23. februar 2020 på Tingagerskolen,

i anledning af klubbens 55-års jubilæum.

Gældende reglementer og deltagelse.

Danmarks Filatelist Forbunds (DFF) udstillingsreglement suppleret med nærværende specialreglement er gældende.

Som udstiller godkendes samlere, der er medlem af en klub tilsluttet DFF eller er medlem af en udenlandsk klub tilsluttet det nationale forbund under FIP.

Udstillingsklasser

Indbudt klasse – kun på invitation fra udstillingsledelsen

Konkurrenceklasser

2.1    Traditionel klasse: 1 eller 3 til 8 rammer

2.2    Posthistorie klasse: 1 eller 3 til 8 rammer

2.3    Helsager klasse: 1 eller 3 til 8 rammer

2.4    Temaklasse klasse: 1 eller 3 til 8 rammer

2.5    Luftpostklasse: 1 eller 3 til 8 rammer

2.6    Åben klasse: 1 eller 3 til 8 rammer

2.7    Revenues klasse: 1 eller 3 til 8 rammer

2.8    Postkort klasse: 1 eller 3 til 8 rammer

2.9    Litteratur. Klasse: 1 ramme

Ungdomsudstillere kan tilmelde sig i klasserne 2.1 til 2.9. Aldersgruppe A kan tilmelde 1 til 4 rammer, gruppe B: 1 eller fra 3 til 5 rammer og gruppe C: 1 eller fra 4 til 5 rammer.

Krav til eksponat/udstiller

Alle plancher skal være i plastlommer og tydeligt afmærket med planchenummer på bagsiden.

Forsikring påhviler udstilleren, og kan tegnes gennem DFF.

Indledningsplanche skal vedlægges anmeldelsesskema.

Såfremt udstiller ikke selv er i stand til at opsætte og nedtage sit eksponat, kan der træffes særlig aftale med udstillingsledelsen om opsætning/nedtagelse. Alle forsendelsesomkostninger påhviler udstiller.

Det udstillede eksponat skal være udstillers ejendom.

Tvivlsspørgsmål

Alle tvivlsspørgsmål, der ikke er forudset i dette reglement afgøres af DFF’s udstillingsudvalg.

Oplysninger og fakta om udstillingen fremgår af bilag 1 – Faktaside.

Udstillingsudvalget for FYN2020

Bilag 1, FAKTASIDE – FYN2020

 

Udstillingens navn, tid og sted.

Udstillingen er en klubudstilling.

Udstillingen arrangeres i fællesskab af Ringe Frimærkeklub og Danmarks Filatelist Forbund.

Udstillingens navn er FYN2020.

Afholdes den 23. februar 2020 i gymnastiksalen på Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe.

Udstillingens størrelse og rammeleje

Der er plads til ca. 80 rammesider á 16 plancher i A4-format.

Rammelejen er 75 kr. pr. rammeside.

Arrangør og tilmelding

Arrangøradresse: Niels Buus, Ægirsvej 30, 2. th. 7000 Fredericia, www.ringefrim.dk og e-mail: FYN2020-udstiller@ringefrim.dk

Anmeldelsesblanket og kopi af indledningsplanche + eventuel synopsis på maks. 2-3 A4-sider skal være udstillingen i hænde senest den 1. november 2019, og skal sendes til ovennævnte adresse.

Udstiller modtager oplysning om antal tildelte rammesider senest den 1. december 2019.

Betaling skal ske senest den 5. januar 2020.

Arrangør forbeholder sig ret til at afvise et eksponat.

Forsendelse

Eksponater, der ønskes monteret af udstillingsudvalget, skal være udstillingen i hænde senest den 20. februar 2020.

Forsendelse til og fra udstillingen sker for udstillers regning og risiko.

Bedømmelser og præmier

Der vil blive mulighed for udstillerne til at møde juryen søndag d. 23. februar 2020

kl.14 til 15.

Udstiller modtager resultatliste, bedømmelsesskema, diplom og udstillerliste (evt. katalog).

Udstiller med eksponat på minimum 3 rammer tildeles en udstillergave.